با دقت و در زمان مشخص شده به سوالات پاسخ دهید.

از میان گزینه ها فقط یک جواب درست برای هر سوال وجود دارد.

شما باید متن وارد کنید

بعد از کلیک روی دکمه شروع آزمون در بالا و پاسخ به سوالات تستی و پایان آزمون تستی با حوصله به سوال زیر پاسخ دهید.

بخش تشریحی امتحان آیورودا ۱

انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 5 MB.