حکمت یوگا از برجسته‌ترین آثار سوامی نیرانجاناندا ساراسواتی از مجموعه کتاب‌های یوگای مدرسه‌ی یوگای بیهار توسط نشر سورا چاپ و روانه‌ی بازار نشر شد.

حکمت یوگا از برجسته ترین آثار سوامی نیرانجاناندا ساراسواتی از مجموعه کتابهای یوگای مدرسه‌ی یوگای بیهار توسط نشر سورا چاپ و روانه ی بازار نشر شد.

 

📚 کتاب حکمت یوگا
یوگا دارشان
نویسنده : سوامی نیرانجاناندا ساراسواتی
ترجمه : فرهاد صدارت

🔻فهرست مطالب :

بهره ی نخست – جنبه ی نظری
– سنت ودایی یوگا
– فرهنگ ساناتان
– هشیاری در حال تحول
– کلیدواژه‌های یوگیانه

– جنبه‌های نظام یوگیانه
 کارما یوگا
– جنانایوگا
– هاتایوگا
– راجایوگا

– راجایوگا –مراحل بیرونی
– راجایوگا – مراحل درونی
– مانترا یوگا
– لایا یوگا
– یوگای درونی – حالات آگاهی

بهره ی دوم –جنبه‌ی عملی
– آسانا
– پرانایاما
– بانداها و گرانتی ها
–  مودراها
– فیزیولوژی کل نگر

– علل عدم تعادل و بیماری بر اساس دانش یوگا
– یوگای عقلانی
– واژه نامه
– فهرست واژگان

www.sourapublication.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.