آشنایی با دورهی آموزشی جیوتیش:

«جيوتيش» يا ستاره‌بيني ودايي يكي از دانش‌های كهن ودايي است كه به بررسي تاثيرات ظريف اجرام آسماني بر جسم، ذهن و روان انسان‌ها و همچنين طبيعت و روان جمعي بشر مي‌پردازد. اين دانش كه قدمتی بالغ بر پنج هزارسال دارد، حاصل ادراك شهودي، تعقل و تجربه‌ي فرزانگان و انديشمندان عصر ودایی است و در ساختاري مبتني بر رياضيات، هندسه و رصد ستارگان و همچنين مطالعه‌ي تاثير نوسانات اجرام آسماني بر جسم، ذهن و روان بشر شكل گرفته است. فلسفه و حكمت ژرفي كه در پس آموزه‌هاي اين دانش كهن نهفته است امروزه علاقمندان بيشماري را در زمينه‌هاي مختلف روانشناسي و روانكاوي و همچنين اسطوره شناسي به پژوهش در اين حوزه و تبيين مفاهيم آن با رويكردي علمي سوق داده به نحوي كه امروزه محققين فراواني در شاخه‌هاي گوناگون اين دانش مشغول به پژوهش و مطالعه هستند و مراكز آموزشی معتبر بسیاری در سطح جهان بدين منظور تأسيس شده وگردهمايي هاي بسياري نيز براي تبادل دانش پژوهشگران و علاقمندان به اين موضوع برگزار مي‌گردد.

دانش جيوتيش با درك پيوند ظريف ميان تاثيرات نوسانات ستاره‌ها و سيارات با لايه‌هاي مختلف آگاهي انسان از بیرونی‌ترین سطح  يعني جسم گرفته تا سطوح لطيفتر ذهني و احساسي و عمسق‌ترین لایه‌های روان انسان، سعي در شناخت قوانين و آهنگ اين تغييرات دارد. هدف از فراگيري و عمل به اين قوانين، شناخت جايگاه وجودي خويش در زندگي و همسويي هرچه بيشتر با قوانين و دارماهاي اصيل هستي و استقرار در سرور، آرامش و آگاهي در ژرفاي وجود است.

 

دوره‌ی آموزشی بلندمدت جیوتیش در مرکز اموزش مجازی سوریا در سه مقطع پایه، متوسطه و عالی برگزار می‌شود که هر مقطع شامل چندین ترم است.

ورود از هر مقطع به مقطع بالاتر مستلزم گذراندن آزمون و ارائه‌ی پروژه‌ای متناسب با استانداردهای مطرح شده در طول دوره خواهد بود.

جیوتیش پایه:

دوره‌ی جیوتیش در مقطع پایه شامل نه ترم است. این دوره به ارائه‌ی فلسفه و تاریخچه‌ی دانش ستاره‌بینی ودایی و مبانی و مفاهیم پایه در این دانش از جمله سیارات، بروج، خانه‌ها، ناکشاتراها و انواع ترکیبات میان این ارکان (یوگاها) و دوره‌های زمانی (داشاها) می‌پردازد. در این مقطع نحوه‌ی ترسیم و قرائت نمودار نجومی آموزش داده می‌شود و با ارائه‌ی مثال‌های متعدد اصول و روش‌های استانداردی در تحلیل این نمودارها ارائه خواهد شد. همچنین در این مقطع، دانش ستاره‌بینی از منظر کاربردی با رویکرد‌هایی چون ستاره‌بینی تجاری، درمانی، زناشویی و معنوی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

جیوتیش متوسطه:

ورود به این مقطع مستلزم گذراندن آزمون و ارائه‌ی پروژه‌ای متناسب با استانداردهای مطرح شده در طول دوره‌ی پایه جیوتیش خواهد بود.

دوره‌ی جیوتیش در مقطع متوسطه شامل شش ترم است. سرفصل‌های آموزشی در این دوره شامل برخی فنون و روش‌های پیشرفته تر در تحلیل زایچه‌های نجومی است که در این میان مبحث وارگاها (چارت‌های تقسیمی) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین در این دوره به مبحث ترانزیت (گذار) کواکب و گوچارا پرداخته خواهد شد. یکی دیگر از مباحث مهمی که در این دوره ارائه می شود مبحث آشتاکاوارگا است که اهمیت بسیاری در بررسی قدرت و ضعف کواکب بویژه در ترانزیت دارد. همچنین در این مقطع به مبحث تعیین موهورتا و جزئیات پانچانگا نیز پرداخته خواهد شد و سرانجام در این سطح از آموزش جیوتیش، رویکردی هرمنوتیک به مطالعه‌ی نمودار نجومی ارائه خواهد شد.

جیوتیش عالی:

ورود به این مقطع مستلزم گذراندن آزمون و ارائه‌ی پروژه‌ای متناسب با استانداردهای مطرح شده در طول دوره‌ی متوسطه جیوتیش خواهد بود.

تعداد ترم‌های این دوره متناسب با اشتیاق و توانمندی دانش آموختگان مقطع متوسطه که در آزمون ورود به مقطع عالی پذیرفته شده‌اند تعیین خواهد شد. در این دوره علاوه بر مباحث تکمیلی در سنت پاراشارا بویژه ناظر به رویکرد ستاره‌بینی درمانی و ظرایفی در ستاره‌بینی پیشگویانه، رویکرد عمیق‌تری به مطالعه‌ی نقاط ضعف در نمودارهای نجومی و ارائه‌ی راه‌کارهایی به منظور درک ریشه‌های این مشکلات و گذر از آن‌ها ارائه خواهد شد. همچنین از جمله مباحث مهمی که در این مقطع به تفصیل به آن پرداخته می‌شود، آموزش سنت تاجیکا و تحلیل وارشاپالا و پرشنا خواهد بود و در کنار این مباحث در این دوره به بسط دانش جیوتیش در گستره‌ی متون کلاسیک نیز پرداخته خواهد شد.