پادکست پنجم _ جیواتما، آتما، پارام آتما، سه مرتبه ی پیوند انسان با مراتب آگاهی

جیواتما، آتما، پارام آتما، سه مرتبه ی پیوند انسان با مراتب آگاهی

سلسله گفتارهایی در باب پدیدارهای روان انسان از منظر یوگا دارشان

گوینده و مفسر : برزو قادری، مدرس علوم ودایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.