دوره پایه آیورودا – ترم پنجم

۱,۱۰۰,۰۰۰  تومان برای دانشجویان داخل ایران

 

آزمونهای پایان دوره

هر یک از دوره‌های پایه، متوسطه و عالی، شامل آزمون‌ها، تحقیقات و آزمون اصلی در پایان دوره خواهند بود و ورود هنرجو به دوره جدید مستلزم ارائه تحقیق‌ بر روی موضوعات مشخص شده و کسب نمره لازم در آزمون نهایی دوره پیشین می‌باشد. لازم به ذکر است، برخی مراحل آموزشی بویژه مباحث مرتبط با پانچاکارما و سم‌زدایی نیاز به کارگاه‌های آنلاین یا حضوری خواهد داشت و هنرجویان ملزم به شرکت در این کارگاه‌ها می‌باشند.

 

 

 

دوره پایه آیورودا – ترم پنجم

۱,۱۰۰,۰۰۰  تومان برای دانشجویان داخل ایران